03 Luty 2015

 

W tym roku, nasza Kancelaria, będąc pełnomocnikiem powódki, wygrała sprawę dotyczącą zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty za mieszkanie znajdujące się w Gminie B. Jest to rozstrzygnięcie precedensowe, gdyż do tej pory, linia orzecznicza przedstawiała się odmiennie.

Powódka, według ustaleń Gminy, została zobowiązana do zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od otrzymania go w drodze dziedziczenia. W sprawie tej kluczowe znaczenia miał właśnie tytuł prawny, na podstawie którego powódka stała się właścicielem mieszkania, t.j. dziedziczenie. Sąd Rejonowy orzekający w tej sprawie uznał, że dziedziczenie było czynnością prawną, która nie powodowała powstania po stronie powódki obowiązku zwrotu bonifikaty, otrzymanej wszak przez spadkodawcę – matkę powódki. Bonifikata podlegałaby zwrotowi tylko jeśli byłaby „ściśle związana” właśnie z działaniami lub zaniechaniami spadkodawcy, czego pozwana nie mogła wykazać w istniejącym stanie faktycznym....

Czytaj dalej ten artykuł

Afera Amber Gold a KRS

23 Sierpień 2012

 

W związku z pochłaniająca opinię publiczną od wielu dni sprawą Amber Gold sp. z o.o., warto przyjrzeć się problematyce rejestracji spółek i związanymi z nią przepisami Kodeksu spółek handlowych. W obecnym stanie prawnym podmiot rejestrujący spółkę obowiązany do przedłożenia sądowi rejestrowemu wielu...

Czytaj dalej ten artykuł

W tym roku, nasza Kancelaria, będąc pełnomocnikiem powódki, wygrała sprawę dotyczącą zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty za mieszkanie znajdujące się w Gminie B. Jest to rozstrzygnięcie precedensowe, gdyż... więcej »

3 luty 2015

 

Afera Amber Gold a KRS

W związku z pochłaniająca opinię publiczną od wielu dni sprawą Amber Gold sp. z o.o., warto przyjrzeć się problematyce rejestracji spółek i związanymi z nią przepisami Kodeksu spółek handlowych. W obecnym... więcej »

23 sierpień 2012

 

Felczer prawa, a może technik prawnik?

Niedawno przeczytałem o planach zmian regulaminu studiów prawniczych, dopuszczających poza jednolitymi pięcioletnimi studiami studiami magisterskimi także do powołania dwuletnich studiów uzupełniających... więcej »

10 sierpień 2012