Korsak & Skowroński
Adwokacka spółka partnerska

Rynek Kościuszki 15B m 28
15 - 091 Białystok

TEL. 85 742 05 02
FAX 85 742 05 02

Odwiedź
Naszą kancelarię

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00