Historia naszej kancelarii

Tradycja i doświadczenie

Pisząc  o tradycjach Korsak & Skowroński Adwokackiej Spółki Partnerskiej nawiązujemy do wieloletniej praktyki  jednego z członków spółki, adw. Jerzego Korsaka, w zespołach adwokackich od roku 1968.  Była to do roku 1990 w zasadzie jedyna forma wykonywania zawodu adwokackiego. W zespołach adwokackich pracowali wówczas wszyscy czynni adwokaci, a wśród nich ci najlepsi i najbardziej wzięci z  Izby Białostockiej.

Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska kontynuuje także  tradycję istniejącej od wielu lat pod tym samym adresem Kancelarii Adwokackiej, która powstała w roku 1990, jako pierwsza na terenie Białostocczyzny, i jedna z pierwszych w Polsce Prywatna Kancelaria Adwokacka.


 

Historia miasta

BIAŁYSTOK jako miasto jest stosunkowo młodym grodem. Prawa miejskie otrzymał dopiero w 1749 roku. Jako ośrodek miejski rozwinął się głównie na bazie rezydencji Branickich, choć początki jego sięgają XV wieku.

Czytaj dalej o "Historia miasta"