Sprawa Adriana Z.

05 Luty 2015

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna


z dnia 2 czerwca 2011 r. III KK 328/10


Teza


Jeżeli sędzia zajął stanowisko w poprzednio rozpoznawanej innej sprawie, mającej ścisły i nierozerwalny związek ze sprawą aktualnie rozpoznawaną, niezależnie od tego czy nastąpiło to przy orzekaniu w instancji a quo, czy ad quem, uznać należy istnienie uzasadnionych wątpliwości co do jego bezstronności właśnie w aspekcie zewnętrznym, a to z kolei powinno skutkować podjęciem decyzji o jego wyłączeniu od rozpoznawania tej drugiej sprawy w oparciu o przepis art. 41 § 1 KPK.


Skład sądu


  • SSN Michał Laskowski (przewodniczący)
  • SSN Tomasz Artymiuk (sprawozdawca)
  • SSN Barbara Skoczkowska

Sentencja


Sąd Najwyższy przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Józefa Gemry w sprawie Adriana Z. skazanego z art. 156 § 1 pkt 2 KK po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 2 czerwca 2011...

Czytaj dalej ten artykuł

W tym roku, nasza Kancelaria, będąc pełnomocnikiem powódki, wygrała sprawę dotyczącą zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty za mieszkanie znajdujące się w Gminie B. Jest to rozstrzygnięcie precedensowe, gdyż... więcej »

3 luty 2015

 

Afera Amber Gold a KRS

W związku z pochłaniająca opinię publiczną od wielu dni sprawą Amber Gold sp. z o.o., warto przyjrzeć się problematyce rejestracji spółek i związanymi z nią przepisami Kodeksu spółek handlowych. W obecnym... więcej »

23 sierpień 2012

 

Felczer prawa, a może technik prawnik?

Niedawno przeczytałem o planach zmian regulaminu studiów prawniczych, dopuszczających poza jednolitymi pięcioletnimi studiami studiami magisterskimi także do powołania dwuletnich studiów uzupełniających... więcej »

10 sierpień 2012