Prawo cywilne

Zespół Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, obejmującą:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie umów

Reprezentujemy również naszych Klientów w różnego rodzaju postępowaniach sądowych. Na życzenie dokonujemy analiz prawnych różnorodnych dokumentów, oferujemy pomoc w negocjacjach oraz stałą obsługę prawną.

RÓŻNE SPRAWY CYWILNE

Codzienne funkcjonowanie każdej osoby związane jest z różnorodnymi czynnościami cywilnoprawnymi, jak zawieranie umów:

 • kupna
 • sprzedaży
 • najmu
 • dzierżawy
 • pożyczki
 • leasingu
 • komisu
 • robót budowlanych
 • i wielu innych

Nasze działanie wywiera również skutki w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej. Z powyższymi zagadnieniami związane są niekiedy różne problemy, w których rozwiązaniu Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska pragną Państwu pomóc.

Zachęcamy do kontaktu z nami i przedstawienia nam swojego problemu. Dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać je pomyślnie dla Państwa.

PRAWO SPADKOWE

Dziedziczenie jest tematyką, która może dotyczyć praktycznie każdego. Zespół Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska oferuje pomoc prawną we wszystkich aspektach dotyczących szeroko pojętego prawa spadkowego. Udzielamy porad prawnych dotyczących zarówno spadkobierców jak i spadkodawców. Oferujemy sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadków oraz reprezentację w postępowaniach sądowych. Pomagamy również w negocjacjach mających na celu polubowne porozumienie się spadkobierców.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wśród dziedzin prawa istotne, a jednocześnie niedoceniane miejsce zajmuje prawo własności intelektualnej. Jego zakres obejmuje m.in.:

 • prawo własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty itp.)
 • prawo autorskie i prawa pokrewne

Oferta pomocy prawnej Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska w tym zakresie obejmuje zarówno usługi doradcze jak porady, opinie, tworzenie dokumentów, opinii prawnych jak również prowadzenie sporów dotyczących szeroko pojętej własności intelektualnej na gruncie prawa cywilnego, ale również i karnego.

PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Mieszkania, lokale i domy jednorodzinne będące w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych to codzienność wielu Polaków. Ta szczególna forma własności nieruchomości jest niekiedy związana dla wielu z Państwa z licznymi problemami.

Zespół Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska świadczy pomoc prawną w zakresie problemów związanych z prawem spółdzielczym jak m.in.:

 • przenoszenie prawa własności
 • dziedziczenie
 • funkcjonowanie spółdzielni - zarówno ich władz, jak i samych mieszkańców

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Prawo własności nieruchomości w budynkach wielorodzinnych związane jest z funkcjonowaniem według reguł Ustawy o własności lokali.

Prawnicy Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska oferują pomoc prawną dotyczącą funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, prowadząc obsługę prawną wspólnot oraz zarządów nieruchomości lub administratorów. Udzielamy porad prawnych oraz pomagamy w tworzeniu umów i innych dokumentów. Pomagamy również w odzyskiwaniu zaległych należności oraz w postępowaniu z uciążliwymi mieszkańcami.

 

.

Prawo Gospodarcze

Partnerzy Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska pomogą Państwu wybrać optymalną formę prowadzenia działalności, a jeżeli Państwa firma jest już obecna na rynku pomogą w jej codziennym funkcjonowaniu lub przeprowadzeniu procesu jej reorganizacji.

Czytaj dalej o "Prawo Gospodarcze"

Prawo Karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji w tym również przed Sądem Najwyższym.

Czytaj dalej o "Prawo Karne"

Prawo Rodzinne

Dokonujące się w ostatnim czasie poważne zmiany  w obyczajowości i stylu życia owocują znacznym wzrostem spraw rodzinnych. Rozwodem, bądź separcją konczy się  już ok 40 % zawartych małżeństw.  Rodzi to także problemy  natury rodzicielskiej...

Czytaj dalej o "Prawo Rodzinne"

Prawo Nieruchomości

Dokonując wszechstronnych analiz wskazujemy inwestorom właściwe i optymalne dla nich rozwiązania, pozwalające zredukować do minimum ryzyka związane z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości. W kompleksowy sposób wspieramy też przedsiębiorców...

Czytaj dalej o "Prawo Nieruchomości"