Prawo gospodarcze

TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIE FIRM

Partnerzy Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska pomogą Państwu wybrać optymalną formę prowadzenia działalności, a jeżeli Państwa firma jest już obecna na rynku pomogą w jej codziennym funkcjonowaniu lub przeprowadzeniu procesu jej reorganizacji.

W zakresie naszej oferty znajdą Państwo:

 • pomoc przy zakładaniu i likwidacji spółek oraz działalności gospodarczych
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych (umowy spółek, statuty, regulaminy)
 • przygotowywanie dokumentacji do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestracyjnych

STAŁA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska oferuje stałą obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach.
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje m.in.:

 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących bieżącej działalności firm
 • przygotowywanie szeroko rozumianej dokumentacji i opinii prawnych
 • reprezentację Klientów we wszystkich sprawach sądowych

Oferujemy ponadto opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Dla spółek kapitałowych świadczymy również pomoc:

 • w odbywaniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • obrocie udziałami i akcjami
 • podwyższaniu i obniżaniu kapitału
 • i innych podobnych czynnościach z zakresu prawa korporacyjnego

Stała obsługa prawna powierzona naszemu zespołowi prawników to pewność, że codzienne funkcjonowanie Państwa firmy jest zabezpieczone przez wykwalifikowany zespół profesjonalnych prawników.

W chwili obecnej świadczymy tego rodzaju usługi na rzecz kilkudziesięciu podmiotów z całej Polski.

WINDYKACJA i EGZEKUCJA

Zaległe wierzytelności bywają bardzo często bezpośrednią przyczyną utraty płynności finansowej, a niekiedy prowadzą również do upadłości przedsiębiorstwa.

Zespół Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska wypracował kilka dogodnych form pomocy w ich odzyskiwaniu. Pomoc w szeroko rozumianej windykacji rozciąga się:

 • od etapu negocjacji z dłużnikami co do polubownych spłat
 • poprzez postępowania sądowe
 • aż do reprezentowania Klientów w postępowaniach egzekucyjnych

W zależności od potrzeb Klienta nasze usługi mogą być zarówno jednorazowe, jak też i z góry nastawione na kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami. Oferujemy sporządzanie dokumentów w postaci wezwań do zapłaty czy porozumień z dłużnikami. Pomagamy w sprawdzaniu potencjalnych kontrahentów oraz negocjacjach dotyczących nieopłaconych należności.

OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI

Każda inwestycja nie zależnie od jej skali jest związana z aspektami prawnymi. Niekiedy ich zawiłość i niejasność może prowadzić do zagrożenia zainwestowanego kapitału.

Zespół Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska wielokrotnie pomógł swoim Klientom w obsłudze prawnej inwestycji o bardzo różnym charakterze i zakresie. Świadczymy pomoc prawną przy ocenie ryzyka danej inwestycji, jak również przedstawieniu planowanych zysków. Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację lub dostosować istniejącą do potrzeb Klienta i danej inwestycji.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Tematyka upadłości przedsiębiorców jest niestety elementem bezpośrednio związanym z prowadzeniem wszystkich form działalności gospodarczych. Zarówno podmioty zagrożone lub postawione w stan upadłości, jak też i ich kontrahenci potrzebują pomocy prawnej w procesie upadłościowym. Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w ramach postępowań upadłościowych, zarówno od strony dłużników jak i wierzycieli.

 

.

Prawo Cywilne

Reprezentujemy również naszych Klientów w różnego rodzaju postępowaniach sądowych. Na życzenie dokonujemy analiz prawnych różnorodnych dokumentów, oferujemy pomoc w negocjacjach oraz stałą obsługę prawną.

Czytaj dalej o "Prawo Cywilne"

Prawo Karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji w tym również przed Sądem Najwyższym.

Czytaj dalej o "Prawo Karne"

Prawo Rodzinne

Dokonujące się w ostatnim czasie poważne zmiany  w obyczajowości i stylu życia owocują znacznym wzrostem spraw rodzinnych. Rozwodem, bądź separcją konczy się  już ok 40 % zawartych małżeństw.  Rodzi to także problemy  natury rodzicielskiej...

Czytaj dalej o "Prawo Rodzinne"

Prawo Nieruchomości

Dokonując wszechstronnych analiz wskazujemy inwestorom właściwe i optymalne dla nich rozwiązania, pozwalające zredukować do minimum ryzyka związane z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości. W kompleksowy sposób wspieramy też przedsiębiorców...

Czytaj dalej o "Prawo Nieruchomości"