prawo karne, prawo wykroczeń
i prawo karne wykonawcze

Udzielanie bieżących porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych

obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji w tym również przed Sądem Najwyższym.

Pomoc prawna związana ze stosowaniem środków zapobiegawczych np. tymczasowego aresztowania, w sprawach związanych z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania, oraz postępowaniu w przedmiocie wydania listu żelaznego.

reprezentowanie pokrzywdzonych

Reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych na wszystkich etapach postępowania karnego w tym dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa.

prywatne akty oskarżenia

Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym.

obrona w postępowaniu wykonawczym

Reprezentowanie skazanych w sprawach o odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia i warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Prawo Gospodarcze

Partnerzy Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska pomogą Państwu wybrać optymalną formę prowadzenia działalności, a jeżeli Państwa firma jest już obecna na rynku pomogą w jej codziennym funkcjonowaniu lub przeprowadzeniu procesu jej reorganizacji.

Czytaj dalej o "Prawo Gospodarcze"

Prawo Cywilne

Reprezentujemy również naszych Klientów w różnego rodzaju postępowaniach sądowych. Na życzenie dokonujemy analiz prawnych różnorodnych dokumentów, oferujemy pomoc w negocjacjach oraz stałą obsługę prawną.

Czytaj dalej o "Prawo Cywilne"

Prawo Rodzinne

Dokonujące się w ostatnim czasie poważne zmiany  w obyczajowości i stylu życia owocują znacznym wzrostem spraw rodzinnych. Rozwodem, bądź separcją konczy się  już ok 40 % zawartych małżeństw.  Rodzi to także problemy  natury rodzicielskiej...

Czytaj dalej o "Prawo Rodzinne"

Prawo Nieruchomości

Dokonując wszechstronnych analiz wskazujemy inwestorom właściwe i optymalne dla nich rozwiązania, pozwalające zredukować do minimum ryzyka związane z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości. W kompleksowy sposób wspieramy też przedsiębiorców...

Czytaj dalej o "Prawo Nieruchomości"