Prawo nieruchomości

optymalne inwestycje

Dokonując wszechstronnych analiz wskazujemy inwestorom właściwe i optymalne dla nich rozwiązania, pozwalające zredukować do minimum ryzyka związane z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości. W kompleksowy sposób wspieramy też przedsiębiorców w prowadzonych przez nich procesach inwestycyjnych, w szczególności w odniesieniu do inwestycji budowlanych.

doświadczenie i współpraca

Doświadczenie,wciąż pogłębiana wiedza naszego zespołu oraz współpraca z najbardziej renomowanymi Notariuszami w regionie pozwala nam zmierzyć się z niemal każdym zagadnieniem prawnym, wiążącym się z nieruchomościami. Nasze zaangażowanie i pasja sprawia, że żadna sprawa nie jest dla nas sprawą z góry przegraną.

 

zakres pomocy prawnej

identyfikacja nieruchomości

Identyfikacja nieruchomości, przygotowywanie analiz stanu faktycznego i prawnego nieruchomości oraz doradztwo w wyborze najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości.

stan prawny nieruchomości

Świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie kwestii związanych z zasiedzeniem, wywłaszczeniem, czy zniesieniem współwłasności nieruchomości.

własność nieruchomości

Przygotowywanie projektów umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, jak również umów będących podstawą korzystania z nieruchomości, oraz wsparciem i uczestniczeniem przy negocjowaniu takich umów, rozwiązywanie zagadnień związanych z prawem sąsiedzkim.

inwestycje - administracja i prawo budowlane

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawem budowlanym. Obsługa inwestycji mieszkaniowych oraz komercjalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

finansowanie inwestycji

Przygotowanie i negocjowanie umów kredytowych między inwestorami a bankiem. Doradztwo w procesie organizacji finansowania inwestycji, w szczególności pozyskiwania inwestorów zastępczych.

 

 

Prawo Gospodarcze

Partnerzy Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska pomogą Państwu wybrać optymalną formę prowadzenia działalności, a jeżeli Państwa firma jest już obecna na rynku pomogą w jej codziennym funkcjonowaniu lub przeprowadzeniu procesu jej reorganizacji.

Czytaj dalej o "Prawo Gospodarcze"

Prawo Cywilne

Reprezentujemy również naszych Klientów w różnego rodzaju postępowaniach sądowych. Na życzenie dokonujemy analiz prawnych różnorodnych dokumentów, oferujemy pomoc w negocjacjach oraz stałą obsługę prawną.

Czytaj dalej o "Prawo Cywilne"

Prawo Karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji w tym również przed Sądem Najwyższym.

Czytaj dalej o "Prawo Karne"

Prawo Rodzinne

Dokonujące się w ostatnim czasie poważne zmiany  w obyczajowości i stylu życia owocują znacznym wzrostem spraw rodzinnych. Rozwodem, bądź separcją konczy się  już ok 40 % zawartych małżeństw.  Rodzi to także problemy  natury rodzicielskiej...

Czytaj dalej o "Prawo Rodzinne"