Prawo rodzinne

Dokonujące się w ostatnim czasie poważne zmiany  w obyczajowości i stylu życia owocują znacznym wzrostem spraw rodzinnych. Rozwodem, bądź separcją konczy się  już ok 40 % zawartych małżeństw.  Rodzi to także problemy  natury rodzicielskiej związne z opieką nad dziećmi po rozstaniu rodziców.  Jednocześnie społeczeństwo staje się coraz bogatsze. Jest to tendencja nad wyraz pozytywna, ale bardzo często stwarzająca problemy, kiedy ten wspólnie zgromadzony nieraz pokaźny, majątek trzeba podzielić.  Adwokaci naszej Spółki dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i zgromadzonej wiedzy pomogą Państwu we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Zakres pomocy prawnej

Udzielamy bieżących porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, pozwy i wnioski w pełnym zakresie spraw dotyczących prawa rodzinnego. Oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji.

rozwody, separacje, alimenty

Prowadzimy sprawy o rozwód i separację.   Zajmujemy się pomocą w egzekucji świadczeń alimentacyjnych; w tym także prowadzonej poza granicami Polski. Prowadzimy sprawy o uznanie na terenie Polski wyroków rozwodowych sądów zagranicznych.

sprawy majątkowe

Prowadzimy sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami i podział majątku wspólnego,  również sprawy związane z rozliczeniem konkubinatu.

sprawy pomiędzy rodzicami a dziećmi

Prowadzimy sprawy o  ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka. O przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia,   a także dotyczące ograniczenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej,  oraz kontaktów rodziców z dziećmi i egzekucji tych kontaktów.

 

Prawo Gospodarcze

Partnerzy Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska pomogą Państwu wybrać optymalną formę prowadzenia działalności, a jeżeli Państwa firma jest już obecna na rynku pomogą w jej codziennym funkcjonowaniu lub przeprowadzeniu procesu jej reorganizacji.

Czytaj dalej o "Prawo Gospodarcze"

Prawo Cywilne

Reprezentujemy również naszych Klientów w różnego rodzaju postępowaniach sądowych. Na życzenie dokonujemy analiz prawnych różnorodnych dokumentów, oferujemy pomoc w negocjacjach oraz stałą obsługę prawną.

Czytaj dalej o "Prawo Cywilne"

Prawo Karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami prokuratury i policji, oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji w tym również przed Sądem Najwyższym.

Czytaj dalej o "Prawo Karne"

Prawo Nieruchomości

Dokonując wszechstronnych analiz wskazujemy inwestorom właściwe i optymalne dla nich rozwiązania, pozwalające zredukować do minimum ryzyka związane z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości. W kompleksowy sposób wspieramy też przedsiębiorców...

Czytaj dalej o "Prawo Nieruchomości"