Katarzyna Ciulkin - Sarnocińska

Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2012 roku obroniła pracę magisterską pt."Problematyka surogacji w prawie międzynarodowym prywatnym" w Zakładzie Prawa Cywilnego Katedry Prawa Cywilnego pod opieką Dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty, prof. UwB. Stypendystka programu...

Dowiedz się więcej Skontaktuj się

Katarzyna Kozioł

W roku 2014 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Broniąc pracę magisterską pt. „Cesja fiducjarna jako prawna forma zabezpieczenia spłaty kredytu”.  Laureat ogólnokrajowego konkursu wiedzy o Rosji, stypendysta projektu „Klasa BGŻ”...

Dowiedz się więcej Skontaktuj się

Robert Paliwoda

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od stycznia 2013 roku aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Białymstoku. Doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Prawa Cywilnego (Zakład Prawa Cywilnego). Wielokrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz Dziekana...

Dowiedz się więcej Skontaktuj się

Marta Lasok

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W maju 2014 roku ukończyła studia obroną pracy magisterskiej nt.: „Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązujących regulacji prawnych.” W okresie studiów była bardzo zaangażowana w życie Wydziału. Swoją przygodę z działalnością...

Dowiedz się więcej Skontaktuj się

Mateusz Ochtera

Absolwent Wydziału prawa w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Salzburgu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.  Vice-przewodniczący Koła Naukowego Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa w Białymstoku. Od 2015 roku aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Białymstoku. W pracy kancelarii zajmuje się...

Dowiedz się więcej Skontaktuj się

Paulina Pawluczuk

Laureatka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka z tytułem finalistki eliminacji krajowych. Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2014 r. obroniła pracę magisterską pt: „Pranie brudnych pieniędzy – aspekty prawno karne i kryminologiczne”, która w głównej...

Dowiedz się więcej Skontaktuj się